Κατηγορίες

Κωδικός προϊόντος: 9789600802214
Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης ΣΕΤ 6 Τόμοι
ΣυγγραφέαςLiddell Henry / Scott Robert
Κωδικός προϊόντος: 9789600802214
Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης ΣΕΤ 6 Τόμοι
ΣυγγραφέαςLiddell Henry / Scott Robert
Τιμή εκδότη με ΦΠΑ€190.80
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ€152.64
ΔιαθεσιμότηταΔιαθέσιμο στο ράφι

210 36500 80Τηλέφωνο

Χαρακτηριστικά Βιβλίου

Κατηγορίες Λεξικά > Αρχαίας Ελληνικής
ISBN9600802211
Εκδοτικός οίκοςΕκδόσεις Ι. Σιδέρης
Βάρος0,00
ΔιαθεσιμότηταΔιαθέσιμο στο ράφι
Ημερομηνίας 1ης παρούσας έκδοσηςΔεκέμβριος 2007

Συντελεστές

Συγγραφέας Liddell, Henry
Συγγραφέας Scott, Robert

Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης ΣΕΤ 6 Τόμοι

Σύνοψη

Το μέγα τούτο ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ συνταχθέν εν τη Αγγλική γλώσση επί τη βάσει του Ελληνογερμανικού Λεξικού του έγκριτου Γερμανού φιλολόγου Φραγκίσκου Πασσοβίου, εξεδόθη το πρώτον κατά το έτος 1848 εν Οξωνία και έτυχε τοσούτον μεγάλης υποδοχής εν Αγγλία, ώστε εντός ολίγων ετών εγένετο και δύο άλλαι αυτού εκδόσεις. Εις τας τρεις πρώτας εκδόσεις έφερεν έτι το όνομα του Πασσοβίου, αλλά εις την τέταρτην, ήτις εγένετο κατά το έτος 1855, παρελείφθη τούτο πλέον, διότι ως εκ των πολλών προσθηκών και της εντελούς αυτούς αλλοιώσεως κατέστη σχεδόν νέον έργον, και ως εκ τούτου έκτοτε φέρει το σημερινόν αυτού όνομα. Οι ακάματοι αυτού συντάκται Henry G. Liddell και Robert Scott φιλοπόνως παρακολουθήσαντες τας εν τω ευρυτάτω της φιλολογίας πεδίω επιστημονικάς προόδους και αεί σταχυολογούντες παν ό,τι χρήσιμον και δόκιμον προς συμπλήρωσιν του έργου εκ των αρίστων νέων εκδόσεων των Ελλήνων ποιητών και πεζογράφων και εκ των φιλολογικών πραγματειών των δοκιμωμάτων φιλολόγων του παρελθόντος αιώνος, ηδυνήθησαν να καταστήσωσι το πολύτιμον τούτο φιλοπόνημα ως οίον τε άριστον και τελειότατον πάντων των νυν υπαρχόντων Ελληνικών Λεξικών εν άπασαις ταις γλώσσαις των πεφωτισμένων εθνών της Ευρώπης, παρ’ οις η σπουδή της Ελληνικής γλώσσης και φιλολογίας θεωρείται απαραίτητος προς ανύψωσιν και ανάπτυξιν της ανθρώπινης διανοίας.


Page generated: 29/09/2020 16:35:13