Κατηγορίες

Κωδικός προϊόντος: 9789604851461
Το ιερόν Κοράνιον
ΕκδόσειςΗρόδοτος
Κωδικός προϊόντος: 9789604851461
Το ιερόν Κοράνιον
ΕκδόσειςΗρόδοτος
Τιμή εκδότη με ΦΠΑ€16.96
Τιμή καταστήματος με ΦΠΑ€12.72
ΔιαθεσιμότηταΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
(υπό την προϋπόθεση διαθέσιμου αποθέματος στον προμηθευτή)

210 36500 80Τηλέφωνο

Χαρακτηριστικά Βιβλίου

Κατηγορίες Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες > Θεολογία - Θρησκειολογία
ISBN9789604851461
Εκδοτικός οίκοςΗρόδοτος
Βάρος0,00
ΔιαθεσιμότηταΔιαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας
(υπό την προϋπόθεση διαθέσιμου αποθέματος στον προμηθευτή)
Σελίδες308
Διαστάσεις21χ14
Ημερομηνίας 1ης παρούσας έκδοσηςΑπρίλιος 2016

Συντελεστές

Μεταφραστής Πεντάκης, Γεράσιμος Ι.

Φίλτρα

Γλώσσα βιβλίουΕλληνικά
ΑντικείμενοΘρησκειολογία

Το ιερόν Κοράνιον

Σύνοψη

Το κοράνιον αποτελεί την ιεράν ιερονομικήν βίβλον των μουσουλμάνων και θεωρείται υπ' αυτών ως αποτυπούσα αυτόν τούτον τον λόγον του θεού. Κατά την ορθόδοξον ισλαμικήν διδασκαλίαν το κοράνιον υπήρξεν άκτιστον, τούτ' έστιν αδημιούργητον· βάσει αυτής της συλλογιστικής προκύπτει ότι τούτο προϋπήρχε της δημιουργίας του κόσμου, ευρισκόμενον εις δέλτους κειμένας παρά τον θεόν, ούτινος τμήματα κατεβιβάζοντο δια των αποστόλων (ρόσολ) εις έκτακτα χρονικά διαστήματα εις την ανθρωπότητα και δι' αυτού του τρόπου συνεπληρούτο το αρχικώς εις τους προγενεστέρους καταπεμφθέν μήνυμα δια νέων τμημάτων εκ των δέλτων, αγνώστων μέχρι τότε τοις ανθρώποις. Ούτω, κάθε νέος απόστολος προσέθετο νέαν διδασκαλίαν εις την αρχικώς ουρανόθεν καταπεμφθείσαν κατά την εξελικτικήν φάσιν της επαγγελίας, έως ότου το πλήρες περιεχόμενον του μηνύματος του θεού να γνωσθή τοις ανθρώποις δια του Μωάμεθ, καταβιβάσαντος το σύνολον αυτού, εφ' ω και εθεωρήθη ούτος ως ο ύστατος των αποστόλων και η κορωνίς των προφητών.

Το κοράνιον ως ιερονομική βίβλος περιέχει πάνθ' όσα αφορούν τον κόσμον αφ' ου κατ' αυτό· "ουδέν παρελείψαμεν εν τη βίβλω ταύτη". Ούτω συγκαταλέγονται εν αυτώ ζητήματα κοσμογονίας, λατρείας, διαρρυθμίσεως διανθρωπίνων σχέσεων, ποινικών διατάξεων, κυρώσεων κ.ά. Συνήθως όμως το κοράνιον θέτει απλώς τας γενικάς αρχάς ή τας κατευθυντηρίους διατάξεις τας οποίας εν συνεχεία εξειδικεύει και συγκεκριμενοποιεί η του προφήτου πρακτική (σόνα), δι' ο και εκ των πολλών χιλιάδων εδαφίων τα οποία εμπεριέχει, μόνον τα διακόσια περίπου αναφέρονται εις κανόνας δικαίου και εξ αυτών, κατόπιν της διαδικασίας νασχ, παραμένουν εν ισχύϊ μόλις τα ογδοήκοντα. [...]

(απόσπασμα από την εισαγωγή του Κυριακού Θ. Νικολάου-Πατραγά)


Page generated: 15/08/2020 20:14:29