Κατηγορίες

Νικολάου - Πατραγάς, Κυριάκος

Νικολάου - Πατραγάς, Κυριάκος

Νικολάου - Πατραγάς, Κυριάκος

Ο Κυριακός Νικολάου (- Πατραγάς) (Αλεξάνδρεια Αιγύπτου 1976) είναι διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών, με ερευνητικό αντικείμενο το Ισλαμικό Δίκαιο.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ - Νικολάου - Πατραγάς, Κυριάκος ( - Είδη)Page generated: 19/10/2021 21:29:43