Κατηγορίες

Νικολάου - Πατραγάς, Κυριάκος

Νικολάου - Πατραγάς, Κυριάκος

Νικολάου - Πατραγάς, Κυριάκος

Ο Κυριακός Νικολάου (- Πατραγάς) (Αλεξάνδρεια Αιγύπτου 1976) είναι διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών, με ερευνητικό αντικείμενο το Ισλαμικό Δίκαιο.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ - Νικολάου - Πατραγάς, Κυριάκος ( - Είδη)Page generated: 26/09/2021 22:42:14