Κατηγορίες

Νικολάου - Πατραγάς, Κυριάκος

Νικολάου - Πατραγάς, Κυριάκος

Νικολάου - Πατραγάς, Κυριάκος

Ο Κυριακός Νικολάου (- Πατραγάς) (Αλεξάνδρεια Αιγύπτου 1976) είναι διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών, με ερευνητικό αντικείμενο το Ισλαμικό Δίκαιο.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ( - Είδη)Page generated: 04/07/2020 21:13:31