Κατηγορίες

Λουκίλλιος

Λουκίλλιος

Λουκίλλιος

Ποιητής του Ιου αιώνα μ.Χ. Έζησε στη Ρώμη, υπήρξε δε ευνοούμενος του Νέρωνα, τον οποίο και ευχαριστεί σε ένα επιδεικτικό επίγραμμα του. Γερός τεχνίτης, όπως φανερώνει η εκφραστική ακρίβεια και η μετρική τελειότητα των στίχων του, διακωμώδησε ανθρώπινους τύπους, σατίρισε συμπεριφορές, χλεύασε ήθη και έξεις. Το έργο του στάθηκε πρότυπο για τον Μαρτιάλη, τον σπουδαιότερο δημιουργό του λατινικού επιγράμματος.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ( - Είδη)Page generated: 04/04/2020 12:26:17