Κατηγορίες

Αρσένης, Σπύρος Δ.

Αρσένης, Σπύρος Δ.

Αρσένης, Σπύρος Δ.

Ο Σπύρος Δ. Αρσένης, είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (ΔΠΘ) και Διδάκτορας Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής (ENST - Telecom Paris). Έχει εργαστεί από θέσεις ευθύνης (Project Manager) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διεθνών δικτύων καθώς και στο μάρκετινγκ και την προώθηση των νέων τεχνολογιών. Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες στον τομέα των δικτύων τηλεπικοινωνιών.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ - Αρσένης, Σπύρος Δ. ( - Είδη)Page generated: 21/10/2021 10:20:49