Κατηγορίες

Πορτζ, Ρενάτε

Πορτζ, Ρενάτε

Πορτζ, Ρενάτε

H Ρενάτε Πορτζ είναι Καθηγήτρια με το γνωστικό αντικείμενο «Γλωσσολογία και Εφαρμογές» στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της αφορούν επιστημονικούς κλάδους όπως η κοινωνιογλωσσολογία και η κοινωνική ψυχολογία της γλώσσας, η λεξική σημασιολογία, η λεξικολογία και η λεξικογραφία, η κατάκτηση και η διδακτική ξένων γλωσσών, τα Γερμανικά ως ξένη γλώσσα για γενικούς, επιστημονικούς και επαγγελματικούς σκοπούς.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ - Πορτζ, Ρενάτε ( - Είδη)Page generated: 26/09/2021 22:27:35