Κατηγορίες

Gillespie, Michael Allen

Gillespie, Michael Allen

Gillespie, Michael Allen

O Michael Allen Gillespie είναι καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Duke των ΗΠΑ. Είναι ο συγγραφέας του έργου "Hegel, Heidegger, and the ground of history" και επιμελητής του "Nietzsches new seas".

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ( - Είδη)Page generated: 15/08/2020 10:50:14