Κατηγορίες

Edmonds, David

Edmonds, David

Edmonds, David

Ο David Edmonds είναι βραβευμένος δημοσιογράφος του BBC. Μαζί με τον John Eidinow έγραψαν τα βιβλία: "Wittgensteins Poker: The Story of a Ten-minute Argument between Two Great Philosophers", "Bobby Fischer Goes to War: How a Lone American Star Defeated the Soviet Chess Machine" (2005) και "Rousseaus Dog: A Tale of Two Great Thinkers at War in the Age of Enlightenment" (2006), που έγιναν όλα best seller.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ - Edmonds, David ( - Είδη)Page generated: 30/07/2021 23:58:54