Κατηγορίες

Παντίδης, Σταμάτης

Παντίδης, Σταμάτης

Παντίδης, Σταμάτης

Ο Σταμάτης Παντίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διδάσκει τα γνωστικά αντικείμενα: Συγκριτική Εκπαίδευση, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ( - Είδη)Page generated: 17/11/2019 07:34:05