Κατηγορίες

Basbous, Antoine

Basbous, Antoine

Basbous, Antoine

O Antoine Basbous είναι διευθυντής του Κέντρου Ερευνών των Αραβικών Χωρών. Σύμβουλος διεθνούς φήμης, ειδικευμένος στη Βόρεια Αφρική, στην Εγγύς Ανατολή και στον Κόλπο, όπου μένει κανονικά, είναι σύμβουλος μεγάλων επιχειρήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι συνδημιουργός ενός έργου αναφοράς, που εκδόθηκε το 1987: "Guerres secretes au Liban" ("Μυστικοί πόλεμοι στο Λίβανο") (Gallimard).

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ( - Είδη)Page generated: 25/09/2020 21:46:31