Κατηγορίες

Κερασίδης, Δημοσθένης

Κερασίδης, Δημοσθένης

Κερασίδης, Δημοσθένης

Ο Δημοσθένης Κερασίδης ασχολείται με τη λογοτεχνική φόρμα του χαϊκού για δεκαετίες στο πλαίσιο μελετών, δημοσιεύσεων και σεμιναρίων. Οι "Ασκήσεις χαϊκού" είναι η πρώτη ποιητική συλλογή του.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ( - Είδη)Page generated: 23/02/2020 04:14:11