Κατηγορίες

Κέλσος

Κέλσος

Κέλσος

Με το όνομα του Κέλσου έφτασε σ εμάς έμμεσα, μέσω της απάντησης του Ωριγένη, ένα έργο πολεμικής εναντίον του χριστιανισμού με τον τίτλο "Αληθής λόγος". Όπως και με τους περισσότερους συγγραφείς των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων, οι πληροφορίες μας για τη ζωή του Κέλσου είναι ελάχιστες, πολύ περισσότερο βέβαια επειδή το έργο του γνώρισε τον ανηλεή διωγμό του μεσαίωνα. Το ίδιο άλλωστε συνέβη και με όλα τα έργα πολεμικής εναντίον του χριστιανισμού, τα οποία συστηματικά καταστράφηκαν και εξαφανίστηκαν από όλες τις βιβλιοθήκες κατά τους πρώτες αιώνες της επικράτησής του.

Κατά τους αιώνες τούτους εμφανίστηκαν αρκετοί αντίπαλοι του χριστιανισμού με το όνομα αυτό. Χωρίς να είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο ποιος είναι ο συγγραφέας του "Αληθούς λόγου", η έρευνα τείνει να αποδειχθεί ότι πρόκειται για τον Κέλσο, τον πλατωνικό φιλόσοφο που έζησε τον 2ο αι. μ.Χ. κατά τη βασιλεία του Μάρκου Αυρήλιου, και η συγγραφική δραστηριότητα του οποίου τοποθετείται μεταξύ 175-180 π.Χ.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ( - Είδη)Page generated: 04/08/2020 08:42:47