Κατηγορίες

Αντωνίου, Αντώνης Α.

Αντωνίου, Αντώνης Α.

Αντωνίου, Αντώνης Α.

Ο Αντώνης Α. Αντωνίου είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος DEA Οικονομικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Paris I - Sorbonne, κάτοχος DEA Κοινωνιολογίας της Εργασίας του Πανεπιστημίου Paris VII - Jussieu και διδάκτωρ Οικονομικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Paris I - Sorbonne με θέμα: "Les depenses publiques en Grece 1833-1939". Έχει πραγματοποιήσει μακροχρόνιες έρευνες σε αρχεία και βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συγγράμματά του είναι: "Γαμήλια έθιμα των καραγκούνηδων της Δυτικής Θεσσαλίας: Το παράδειγμα της κοινότητας Ματαράγκας", 1991, "Δημόσιες δαπάνες (1833-1939)" στη σειρά Μελέτες Νεοελληνικής Οικονομικής Ιστορίας, υπό έκδοση από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας και το ΚΕΠΕ, "Συμβολαιογραφικές πράξεις συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Καρδίτσας Σοφοκλέους Οιταιοκαρύδου (1881-1882): περιλήψεις - ευρετήρια", υπό έκδοση από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα περιοδικά, όπως "Ιστορικά", "Σπουδαί", "Αρχείον Οικονομικής Ιστορίας" και σε πρακτικά Διεθνών και Πανελληνίων Επιστημονικών Συνεδρίων.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ( - Είδη)Page generated: 22/10/2020 17:51:17