Κατηγορίες

Καλαντζάκης, Σταύρος

Καλαντζάκης, Σταύρος

Καλαντζάκης, Σταύρος

Ο Σταύρος Ε. Καλαντζάκης γεννήθηκε στις Βουκολιές Χανίων Κρήτης, σπούδασε Θεολογία και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μετεκπαιδεύτηκε στη Faculty of Theology and Religious Studies του Kings College University του Λονδίνου (1980-82). Διορίστηκε Επιστημονικός Βοηθός στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, όπου μεταξύ των ετών 1983 και 1989 διεξήλθε τις βαθμίδες του Λέκτορος, του Επικούρου και του Αναπληρωτού Καθηγητού. Ήδη από το 1994 υπηρετεί ως Τακτικός Καθηγητής στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, στο οποίο διδάσκει το μάθημα της "Παλαιάς Διαθήκης" σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών. Οι κυριότερες μελέτες του συγγραφικού του έργου, πλην της "Εισαγωγής" είναι οι: 1. "Ετυμολογία και θεολογική ερμηνεία βιβλικών ονομάτων βάσει Ιερών Ονομαστικών" (Διδ. Διατριβή, 1983). 2. "Ο δισταγμός του Ιερεμία στην προφητική του κλήση. Θεολογική εμβάθυνση στη βιβλική προφητεία" (1985). 3. "Οι θεολογικές διαστάσεις της ειρήνης στην Παλαιά Διαθήκη" (1987). 4. "Οι περί του πνεύματος αντιλήψεις της Παλαιάς Διαθήκης. Ιστορική και θεολογική έρευνα (1992). 5. "Καρδιά καινή και πνεύμα καινόν". Οι θεολογικές ιδέες του προφήτη Ιεζεκιήλ (1994). 6. "Ερμηνεία περικοπών της Παλαιάς Διαθήκης" (1999). 7. "Εν αρχή εποίησεν ο Θεός". Ερμηνευτική ανάλυση των περί Δημιουργίας διηγήσεων της Γενέσεως (2001).

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ - Καλαντζάκης, Σταύρος ( - Είδη)Page generated: 22/09/2021 02:45:20