Κατηγορίες

Βακαλοπούλου, Άννα

Βακαλοπούλου, Άννα

Βακαλοπούλου, Άννα

Η Άννα Βακαλοπούλου είναι γλωσσολόγος στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Λεξικογραφίας και Γλωσσικών Πόρων του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" (ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά"). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Λεξικογραφία (1997). Δραστηριοποιείται κυρίως σε θέματα υπολογιστικής και ηλεκτρονικής λεξικογραφίας, καθώς και δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων. Ως ερευνήτρια στο ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά", έχει συμμετάσχει στα εξής προγράμματα: ΕΘΕΓ, ΛΕΞΙΣ, ΣΑΠΦΩ, ΝΟΗΜΑ, Ένας Ιππότης στο Κάστρο των Λέξεων, Λεξιπαιδεία. Έχει εργασθεί στην έκδοση ηλεκτρονικού θεματικού λεξικού της ελληνικής (Computer Logic) καθώς και στο Ηλεκτρονικό Σώμα Κειμένων "Bank of English" (Collins - University of Birmingham).

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ - Βακαλοπούλου, Άννα ( - Είδη)Page generated: 11/12/2023 18:52:48