Κατηγορίες

Μαρίνης, Σπυρίδων Ν.

Μαρίνης, Σπυρίδων Ν.

Μαρίνης, Σπυρίδων Ν.

Ο Σπυρίδων Μαρίνης είναι πτυχιούχος της φιλοσοφίας της τέχνης (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Παρίσι) σπούδασε ορθόδοξη θεολογία, (Άγιος Σέργιος, Παρίσι) και συντήρηση έργων τέχνης στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Εργάζεται ως συντηρητής φορητών εικόνων, ενώ παράλληλα μεταφράζει από τα γαλλικά και συγγράφει δοκίμια σχετικά με την εικόνα.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ( - Είδη)Page generated: 25/11/2020 13:15:12