Κατηγορίες

Γιαννόπουλος, Θεόδωρος Γ.

Γιαννόπουλος, Θεόδωρος Γ.

Γιαννόπουλος, Θεόδωρος Γ.

Ο Θεόδωρος Γ. Γιαννόπουλος γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1979 και μεγάλωσε στην Πάτρα. Είναι απόφοιτος του Ιστορικού-Αρχαιολογικού Αθηνών (2000) και Δρ. Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (2007). Η διδακτορική του διατριβή δημοσιεύτηκε το 2008 με τίτλο Theodoros G. Giannopoulos, "Die letzte Elite der mykenischen Welt. Achaia in mykenischer Zeit und das Phanomen der Kriegerbestattungen im 12.-11. Jahrhundert v. Chr." (Η τελευταία ελίτ του μυκηναϊκού κόσμου. Η Αχαΐα στην Μυκηναϊκή εποχή και το φαινόμενο των ταφών πολεμιστών κατά τον 12ο-11ο αιώνα π.Χ.), Universitatsforschungen zur prahistorischen Archaologie, Band 152 (Dr. Rudolf Habelt, Βόννη 2008).

Εργάζεται ως μέλος ΣΕΠ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ ασχολείται και με μεταφράσεις.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ - Γιαννόπουλος, Θεόδωρος Γ. ( - Είδη)Page generated: 28/07/2021 00:24:25