Κατηγορίες

Καπόπουλος, Δημήτρης Γ.

Καπόπουλος, Δημήτρης Γ.

Καπόπουλος, Δημήτρης Γ.

Ο Δημήτρης Γ. Καπόπουλος κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική από το τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακου Πανεπιστήμιου Αθηνών. Από το ίδιο Πανεπιστήμιο έχει λάβει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική και Επιχειρησιακή Έρευνα καθώς και Πτυχίο Μαθηματικών. Είναι στέλεχος πληροφορικής στο Γενικό Αογιστήριο του Κράτους, ενώ έχει εργαστεί επί μακρόν σε ομάδα ανάπτυξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων υγείας. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Αθήνας και εισηγητής στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ( - Είδη)Page generated: 20/09/2020 13:15:11