Κατηγορίες

Neurolingo

Neurolingo

Neurolingo

Η Neurolingo είναι εταιρεία ανάπτυξης γλωσσικού λογισμικού ειδικευμένο στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2005 από τα μέλη της Ομάδας Γλωσσικής Τεχνολογίας της Neurosoft.

ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΑ - Neurolingo ( - Είδη)Page generated: 30/03/2023 07:11:48